Forex’te gelir vergisi var mı?

0
3020
Forex Gelir Vergisi
Forex Gelir Vergisi

Döviz kurlarındaki dalgalanmayı karlılığa çevirebilirsiniz. Döviz yatırımı yapın! Forex işlemlerinden elde edilen gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin, mevzuatta doğrudan bir hüküm bulunmamakta ve dolayısıyla konuya ilişkin farklı görüşler ortaya çıkmaktadır. Bu görüşlerin temelinde, forex işlemlerinin bir kambiyo işlemi mi yoksa müstakil bir sermaye piyasası işlemi mi olduğu noktasındaki görüş ayrılıkları bulunmaktadır. 

Vergi idaresinin olaya yaklaşımı, gerçek kişilerin forex işlemlerinden elde ettiği gelirlerin vergilendirilmeyeceği yönündedir. Bu görüş, konuyla ilgili kamuya açıklanan iki adet önergede ortaya konulmuştur. 

14.08.2012 tarihli ve B.07.1. GİB.4.34.16.01-120 [37-2012/281]- 2554 sayılı özelgede, foreks işlemleri “döviz alım satımı” olarak ele alınmış ve bu faaliyetin değer artış kazançları kapsamında yer almadığı ve GVK’nın geçici 67. maddesi kapsamında vergiye tabi tutulması da mümkün bulunmadığı belirtilmiştir. Söz konusu özelgede, bu faaliyetin ticari organizasyon içerisinde devamlılık arz edecek şekilde yapılması durumunda ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi ve elde edilen kazancın ticari kazançlara ilişkin hükümleri çerçevesinde beyan yoluyla vergilendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

14.08.2012 tarihli ve B.07.1. GİB.4.34.16.01-125 [6-2012/55] – 2569 sayılı özelgede ise, aracı kurumların müşterilerine kaldıraçlı döviz alım satım işlemleri nedeniyle yapmış olduğu ödemeler üzerinden GVK’nın geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü bulunmadığı belirtilmiştir. 

Tam mükellef gerçek kişiler: VUK Geçici 67’e göre stopaja tabi değildir, fakat elde edilen kazanç beyan edilir. Dar mükellef gerçek kişiler: VUK Geçici 67’e göre stopaja tabi değildir. Türkiye’de yetkili kuruluşlar tarafından yapılan işlemlerde gelirin elde edilmesinden itibaren 15 gün içinde münferit beyanname verilmeli ve aynı süre içinde ödenmelidir. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları dikkate alınmalıdır.

Tam mükellef sermaye şirketi ve yatırım fonu: VUK Geçici 67’e göre stopaja tabi değildir. Kurum kazancına dahil edilir. Tam mükellef diğer kurumlar: VUK Geçici 67’e göre stopaja tabi değildir. Kurum kazancına dahil edilir.Dar mükellef sermaye şirketi ve yatırım fonları: VUK Geçici 67’e göre stopaja tabi değildir. Türkiye’de yetkili kuruluşlar aracılığı ile yapılan işlemlerden gelirin elde edilmesinden itibaren 15 gün içinde özel beyanname verilmeli ve aynı süre içinde ödenmelidir. Bu durumda kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısmından ana merkeze aktarılan tutar üzerinden yüzde 15 stopaj yapılır. Not: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları dikkate alınmalıdır. Dar mükellef diğer kurumlar: VUK Geçici 67’e göre stopaja tabi değildir. Türkiye’de yetkili kuruluşlar aracılığıyla yapılan işlemlerde gelirin elde edilmesinden itibaren 15 gün içinde özel beyanname verilmeli ve aynı süre içinde ödenmelidir. Bu durumda kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısmından ana merkeze aktarılan tutar üzerinde yüzde 15 stopaj yapılır. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları dikkate alınmalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here