Daha Güçlü Bir Finansal Yapıya Sahip Olmak İçin ‘15 Dev Adım’ Hareketi Uygulanıyor!

0
564
Güçlü Finansal Yapı
Güçlü Finansal Yapı

Hükümet, şirket ve ofislerin sıkıntısını minimuma indirecek belki de tamamen bitirebilecek 15 adımlık uygulama planı düşündü. Uygulamada dikkatinizi çekebilecek ve şirket sahiplerini yakından ilgilendirecek birçok yenilik bulunmakta.

Hükümet Tam Olarak Ne Yapmaya Hazırlanıyor?

Hükümet, güçlü bir finansal yapının daha sağlam olabilmesi adına beş yıllık döneme yayılabilecek dev adımlar atmaya hazırlanıyor. Ekonomik büyümeye oldukça büyük katkılar sunanacak olan kredi garanti sisteminin etkinlik alanı arttırılacak. Faizsiz garanti sistemine ilişkin çalışmalar üzerine yoğunlaşılacak. Destekler yaygınlaştırılmaya çalışılacak, hibe vermek yerine faizsiz, uzun vadeli, geri ödemeli destek modellerine kademeli olarak geçişler yapılacak.

Peki Bu Adımları İncelemek Size Neler Kazandırır?

Daha güçlü bir finansal yapıya sahip olmak için ‘15 Dev Adım’ hareketi nelerdir. Bu yolu incelemek size ne kazandırır hep birlikte bakalım.

KGF İmkanları Dahilinde Desteklemelerde Bulunacak:

Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) öncelikli sektörlerde verimliliği arttıran projelerde kullanılmasına özen gösterilecek. Fon’un yüzde 50’si imalat sanayi sektörlerinde yatırım-ihracat kredilerine tahsis edilecek.

SANAYİYE ÖNCELİK:

Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın saf sermayesi 10 milyar lira arttırılacak, sanayi yatırımlarına yönelik desteği arttırılacak. Banka, Türkiye Kalkınma Fonu’nu oluşturacak.

GİRİŞİM Sermayesi Fonları:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde fonlar oluşturulacak.

Yatırım Kredilerine Yönelik Destek:

Öncelikli ürünlerin üretimi için kredilere ilave ek desteklerde bulunulacak.

Girişim Sermayesi:

Kalkınma ajansları eliyle bölgesel girişim sermayesi uygulamalarına girişecek.

İmalata Destek:

Finansal desteklerde bulunan kurumların, bankaların imalat sanayii ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları kuvvetlendirilecek. Bu firmaların uzun vadeli getiriyi hedef alarak risk almalarını sağlayacak, güçlü-yenilikçi finansmana erişimi kolaylaştıran bir yapı oluşturulacak.

Kredi %50 Oranına Çıkıyor:

KOSGEB desteklerinden imalat sanayine ayrılan pay kademeli olarak yüzde 75’e çıkarılacak.

Öncelikli imalat sanayii sektörlerine ayrılan pay ise yüzde 50’ye çekilecek.

Sigorta Garanti:

Kredilerle birlikte sigorta-garanti programlarındaki çeşitlilik arttırılacak. Eximbank tarafından ihracatçı firmaların ihracat alacakları ve ülkemizde üretilmeyen girdileri için kullanacakları vadeli işlem piyasası işlemlerine yönelik destek programlarına gidilecek.

Katılma Vergi Desteği:

Öncelikli sektör yatırımlarının finansmanında katılım bankalarınca sunulan ortaklık yöntemlerine yönelik destekler artacak.

Büyümeye Destek:

Firmaların büyümelerine yönelik finansman imkânları arttırılacak. Uygun-esnek koşullu krediye erişim kolayca sağlanabilecek.

Emeklilik Fonları:

Tasarruf olanakları arttırılarak, bu fonlarda oluşan kaynakların sanayinin büyümesine yönlendirilmesine yönelik çalışmalara öncelik gösterilecek.

Şirket Evlilikleri:

Firma birleşme ve satın almaları kredilendirilecek. Sanayi ve teknoloji şirketlerinin tahvil ihracı, kitle fonlaması gibi yollarla bankacılık dışı doğrudan finansman uygulamalarının çeşitlendirilmesine olanak sağlanacak.

Varlık Fonu Güç Katacak:

Türkiye Varlık Fonu büyük ölçekli yatırımlara destek olacak.

Teşvikte Yeni Dönem:

Yatırım teşvik sistemi kapsamında, öncelikli sektörlerde belirlenecek ürünlerin üretimine yönelik ilave kredi imkanı sağlanacak.

Taşınır Rehni İle Kredi:

Taşınır rehni yoluyla krediye erişime ilişkin sistem ve süreçler etkin hale getirilerek bu yolla imalat sanayii sektörlerine kredi kullandırma imkânlarına yönelik çalışmalar arttırılacak.

Fırsat Ve Risk Vurgusu

Kalkınma Planı’nda küresel ekonomide korumacı ticaret politikası eğilimleri, Çin ekonomisindeki ivme kaybı, Brexit’e ilişkin gelişmeler ve özel sektörün yüksek borçluluğunun “risk” unsuru olmaya devamlılık göstereceği vurgulandı. Gelişmiş ülkelerin para politikalarındaki destekleyici duruşun devam etme eğiliminin ise kırılganlıkları öteleyebilecek “fırsat” olarak ortaya çıktığı da önemli bilgiler arasında yer aldı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here